,,Tma. Ticho. Asi je noc. Neslyším nic, kromě maminčina pravidelného tlukotu srdce. Její tělo pro mě představuje jedinou ochranu před okolním světem. Vše mi zde pomáhá abych sílilo. Nejsem tu sice dlouho, pár dní to už ale bude. Haló, slyší mě někdo?"

,,Aha, nedošlo mi, že o mně maminka ještě neví, musím vyčkat. Těším se, až se dozví tu novinu. Není už sama, máme jeden druhého."

,,Zaplavuje mě pocit nervozity. Nejspíš se maminka dozvídá pravdu. Chvíli čekám. Proč neslyším její smích? Radost ? Místo očekávání přichází opak. Moje jediná milovaná osoba, kterou jsem poznalo, pláče. Slzy štěstí to opravdu nejsou. Ale proč? Nechápu to! Jsem zmatené."

,,Probouzím se. Slyším hlasy. Jé, mluví o mně! Rozhodují o mém osudu. Mamí, doufám, že se mnou počítáš .."

Existuje víc možností, jak příběh dopadne. Dobře, či špatně. Nedokončím ho. Přála bych si, aby si ho dokončil každý sám, podle svých představ.

Tuto neděli, mě toto téma velice zasáhlo. Člověk ho měl v podvědomí, ale teprve teď se znovu ukázalo na světle. Kázání našeho pana faráře i křížová cesta, kterou pro nás připravili ministranti (téma - nenarozené děti) mi dodala ,,palivo" k přednesení této prosby.

Nedokážu tuto ,,akci" přesně formulovat, a proto si pomůžu článkem, uveřejněným na stránkách Hnutí pro život:

Petice proti registraci Mifegyne (RU-486)

Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahajuje petiční akci proti registraci potratového přípravku Mifegyne (RU-486). Petice je adresována ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi (TOP09) a žádá jej, aby informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o protiprávních důsledcích registrace a osobně se veřejně zasadil za zastavení procesu registrace.

 

Mifegyne je určený k usmrcení dítěte do 63. dne těhotenství. Jeho registrace by byla v rozporu s českým právním řádem, protože dnešní potratový zákon stanoví, že výkon musí být proveden ve zdravotnickém zařízení. V případě chemického potratu lékař ve zdravotnickém zařízení ženě přípravek pouze podá. Následně žena čeká až dva dny mimo zdravotnické zařízení, přičemž k vypuzení těla dítěte může dojít kdykoliv. Poté se žena opět dostaví do zdravotnického zařízení, kde je jí podán prostaglandin způsobující vypuzení těla dítěte.

 

V souvislosti s prohlášením ministra zdravotnictví, že přípravek "bude muset být zaregistrován i u nás" (http://prolife.cz/?a=72&b=2&id=2115), HPŽ ČR připomíná, že Evropská unie neukládá České republice povinnost Mifegyne registrovat. Ministerstvo zdravotnictví navíc zdůrazňuje zcela okrajový jev, kdy Mifegyne může být teoreticky využit i k jiným účelům.

 

Mifegyne by zároveň účelově zbavil gynekology značné míry jejich osobní odpovědnosti a psychické zátěže při usmrcení dítěte, a to na úkor ještě většího traumatu u dotčených žen. HPŽ ČR zdůrazňuje, že Česká republika nepotřebuje legalizovat další metodu zabíjení, ale probudit soucit s nevinnými dětmi a nabídnout pomoc ženám v obtížné situaci.

 

Petice byla konzultována s biskupy katolické církve. Předseda ČBK kardinál Dominik Duka nemá proti jejímu zveřejnění a šíření námitek.

 

Petice je přílohou tiskové zprávy. Organizátoři žádají o průběžné zasílání petičních archů do konce února 2013.

odkaz na vytisknutí petice: Vložit odkaz na soubor do textu

 

Prosím všechny, kdo se chtějí zapojit, aby pomohli zachránit životy našich Božích bratříčků a sestřiček. Vždyť i oni mají nárok žít, i oni jsou darem od samotného Boha.